© 2015 happynotes.eu

design by Esinartstudio

esinartstudio@gmail.com

Didaktička igra Vesele notice pedagoški je alat koji pomaže učeniku početniku na jednostavan, veseo i razigran način povezati teoretska znanja s praktičnom nastavom instrumenta.

Didaktička igra bavi se sljedećim temama: - položaj prstiju na prvoj poziciji u različitim kombinacijama vezanim uz ljestvice do

četiri

predznaka - korelacija "nota - prst - ton" – pojam koji se učeniku značajno olakšava kroz niz posebno stvorenih likova i umjetničkih ilustracija. Na svakoj je kartici pokraj note također i poseban ilustrativni lik.

Oni pomažu djetetu prepoznati boju određene strune pomoću asocijacije.

Svaki je od tih likova uključen u kratku muzičku priču.

Redoslijed te priče na posebnim je notnim karticama.

Učenik priču treba sastaviti. Ujedno imenuje svaku notu na pojedinačnoj kartici te broj prsta kojim tu notu može odsvirati na određenoj žici. Ukoliko dijete nije sigurno može si pomagati u učenju tako da okrene karticu te s poleđine pročita

ime note i broj prsta kojim se zadana nota svira. Uz Vesele notice učenik može brzo i jednostavno naučiti povezati osnovne teoretske i praktične muzičke elemente u cjelinu, što značajno olakšava početak sviranja iz nota.

Tako učenik može sasvim samostalno učiti zadanu ljestvicu ili prstomet kod kuće, bez pomoći učitelja.

Pomoći mu može i obitelj, bez obzira na to, imaju li ili nemaju muzičko predznanje.

 

Želja je autora pružiti prostor razvoju glazbene kreativnosti djeteta. Namjena je Veselih notica također pomoć učeniku u formiranju pozitivnog odnosa prema notnom zapisu - u uskoj povezanosti s instrumentom.

U kuverti se skriva i jedno duže notno crtovlje na kojem učenik može sastavljati ljestvice i trozvuke

.

Učenik može sam prepisati ljestvice i prstomete u kajdanku za lakšu orijentaciju.

To crtovlje ujedno je i zagonetka za mladog violinista.

U njemu je skriveno jedno od najpoznatijih djela violinske literature. Radi se o Vivaldijevim Godišnjim dobima. Zagonetka može biti povod razgovoru o tim divnim koncertima i o drugim djelima vezanim uz tematiku povezanu s godišnjim dobima. Tu se pruža mogućnost i pedagogu da učeniku odsvira dijelove te literature i još više zainteresira mladog violinista za dublje upoznavanje violine kao fenomena. Želimo vam puno ugodnih i kreativnih trenutaka uz Vesele notice!

 

                                                                                                                                                                        Autori