Didaktičku igru Vesele notice možemo koristiti po stupnjevima.

 

Prvi stupanj

 

Upoznavanje osnovnih položaja lijeve ruke s obzirom na polustupanj:

a) polustupanjizmeđu drugog i trećeg prsta

b) polustupanjizmeđu prvog i drugog prsta

 

Primjer praktične zadaće:

 

Učenik sastavlja muzičku priču od kartica na podlozi.

Na svakoj je žici ta priča asocijativno

vezana uza zvuk određene žice:

 

G - medvjedić u šumi

D - zeko i prijatelji

A - mačak u dječjoj sobi

E - ptičice i mladi violinist

 

 

 

 

 

 

Kod prvog stupnja u toj vježbi učenik koristi kartice na kojima su ispred alteriranih

stupnjeva (vezano uz a) ili b) položaj lijeve ruke) upisani predznaci.

Kada učenik složi obije varijante – notni zapis s karticama odsvira na instrumentu.

Kasnije ga može prepisati u kajdanku te potpisati note i prstomete.

Čim učenik savlada sastavljanje notnog zapisa za oba osnovna položaja lijeve ruke vezanauzpolustupnjeve na svakoj žici, možemo prijeći na drugi stupanj.

 

Drugi stupanj

 

Upoznavanje tonaliteta

Vesele notice mogu također na

vrlo jednostavan način pomoći učeniku

kod razumijevanja pojma "tonaliteta".

U toj zadaći nam pomažu kartice

s tonalitetima  do četiri predznaka.

Primjer praktične zadaće:

Za prikaz položaja a) - polustupanjizmeđu

drugog i trećeg prsta na A žici:

- na početak podloge za A žicu (dječja soba)

postavimo karticu s predznacima za A - dur

- nastavljamo s karticama bez predznaka

ispred nota (karticu CIS - 2 zamijenimo karticom C - 2)

- učeniku objasnimo da su predznaci sada ispred violinskog ključa i vrijede za cijeli notni zapis, odnosno do promjene predznaka.

 

 

 

Treći stupanj

 

Ljestvice i trozvuci

Nakon što učenik shvati pojam "tonaliteta" možemo krenuti sa sastavljanjem jedno- i dvooktavnih ljestvica do četiri predznaka te osnovnih trozvuka.

Ljestvice se slažu na posebnom – najdužem notnom crtovlju. Učenik se može na takav način također upoznati s različitim vrstima prstometa kod ljestvica i trozvuka. Kod tog mu stupnja prvo pomaže pedagog.

Kasnije mladi violinist može sasvim samostalno sastavljati, svirati i učiti nove ljestvice i trozvuke.

Primjer praktične zadaće:

Za sastavljanje jedno- ili dvooktavne G- dur ljestvice treba nam:

- kartica s G - dur predznakom

- kartice od g do g1 ili g2, ovisno o dužini ljestvice.

Ljestvicu učenik sastavlja, prepisuje u kajdanku i potpisujeprstomete.

Dalje sastavlja trozvuke i sadržaje vježba na način koji mu je zadao učitelj.

 

Želimo vam puno uspjeha i Veselih notica!

 

Autori

 

 

 

 

 

© 2015 happynotes.eu

design by Esinartstudio

esinartstudio@gmail.com